Världsdagen för arbetsmiljö

Nu på måndag den 28 april 2008 är det Världsdagen för arbetsmiljö. Det är en internationell kampanj för säkra, sunda och anständiga arbetsplatser.

Tänk om jag hade fått chansen till en bra arbetsplats då jag blev så fruktansvärt sjuk och kollapsade på grund av den dåliga inomhusmiljön. I fastigheten, ett f.d. byggföretag som gjorde köksskåp, men som då jag arbetade där var omgjort till ett så kallat ”arbetshotell” för flera företag. Ett screentryckeri som spred ut färglukter och cigarrettrök i hela trapphuset och dessa lukter spreds via ventilationen. Det var undertryck i lokalerna så all eländig luft kom in till mig och min arbetsplats. Jag hade gjort vad jag kunnat för att få stopp på eländet men fick ringa gehör.
En bilverkstad som låg vägg-i-vägg med min arbetsplats och där det byttes oljor på arbetsfordon och tomgångskörning. Då fanns det ingen som ville eller kunde hjälpa mig till en bättre miljö.

Vi doftöverkänsliga är många som har skadats på vår arbetsplats på grund av den dåliga inomhusluften. En del har fått skador orsakade av byggnadstekniska felaktigheter, inbyggd fukt eller bristande underhåll, kemiska föroreningar i inomhusluften, allergiframkallande och/eller irriterande damm eller fibrer.

Här är en bra länk till Folkhälsoguiden.se och ser du på högra sidan finns där Faktatext om inomhusmiljön inklusive referenser som en pdf-fil att hämta.