Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap!

Vårdpersonal, personal på försäkringskassan inkl förtroendeläkare och andra människor som beslutar över oss vad gäller huruvida vi skall kunna arbeta i en miljö som är anpassad efter var och ens behov alternativt hjälpa oss till en dräglig sjuk- och aktivitetsersättning, gå in på vårt nätverks hemsida: Nätverk för Doftöverkänsliga och läs och ta till Er kunskapen. Skriv gärna ut Infohäftet också och sprid det bland Era arbetskamrater. Tack!

Det är inte din funktionsnedsättning som avgör om du har ett handikapp.
Det är brister i miljön som skapar handikapp.