Nu heter det funktionsnedsatt!

Kärt barn har många namn sägs det, men inte känner vi handikappade/funktionshindrade eller funktionsnedsatta oss så väldigt omhuldade och välkomna i samhället. ORDVRÄNGERI, är det, anser jag.

Det är Socialstyrelsen som har kommit med nya rekommendationer om språkbruket för personer som har funktionsnedsättningar.
Det är själva uttrycket ”person med funktionsnedsättning” som ska ersätta de andra orden handikappad och funktionshindrad.

Det var ju inte längesedan som Socialstyrelsen tog beslut om attt funktionshinder skulle bli en egen term, nämligen i oktober 2007.

Men det heter fortfarande handikappombudsmannen (HO), handikapprörelsen och handikappolitiken.
Det är inte din funktionsnedsättning som avgör om du har ett handikapp. Det är brister i miljön som skapar handikapp.

Krångligt? Klicka dig in här på Socialstyrelsen och läs och begrunda.

Vi, DOFT- OCH KEMIKALIEÖVERKÄNSLIGA blir ännu mer inskränkta i våra liv och i vår rörlighet i samhället om det blir vanligt att man doftsätter luften, som nu verkar vara en vanlig marknadsföringsstrategi.Tillgängligheten för oss blir/är lika med NOLL (0).