Sveriges mest önskade dikt

Ja, så står det på bladet, som jag hittade idag när jag städade bland min avlidna mammas gamla saker och fann en mycket vacker och tänkbar dikt.
Jag har inte tid

Det går genom tiden en säregen fläkt,
en sjukdom som allmänt benämnes med jäkt.
Och bannlyst är stunder av ro och frid,
man hör bara ständigt ”jag har inte tid”.

Du äger kanhända en sjuklig vän,
det sista besöket var länge sen.
Du söker en ursäkt, blir öm och blid,
men tröstar dig med ”jag har inte tid”.

Kanske har du en mor, ren gammal nu,
vars enda ljuspunkt i livet är du.
Att glömma henne – är du på glid?
Ditt samvete kvävs med ”jag har inte tid!”

Så lever du livet i stora drag
hur ska jag hinna med allting i dag?
Jäktet förvandlar ditt liv till en strid,
din slogan har blivit ”jag har inte tid”.

Men när du har levat ditt antal av år,
när döden på tröskeln väntande står.
När han dig kallar från livets id,
ska du då svara: Jag har inte tid …
Torsten Palmqvist

SJ-arbetare från Hudiksvall  (d 1973)