Doft och känslighet

”Doft och känslighet”:Doftmarknadsföring med beaktande av sensorisk hyperreaktivitet/”Scent and sensitivity” : Scent Marketing with regard to sensory hyperreactivity.
Detta examensarbete, en D-uppsats, står Karin Kvist, Högskolan Kristianstad/ School of Health and Science, bakom. Jag och några från vårt Nätverk för Doftöverkänsliga har blivit intervjuade om hur vi upplever vår sjukdom och vad vi anser om doftmarknadsföring.

Läs hennes examensarbete på  Högskolan Kristianstad. Känns det svårt att läsa på engelska, kan du alltid använda språkverktyget på Google.