mars 2009

Varför bli förvånad när du går in i väggen,

när hela livet är en labyrint.

Agnetha Hahn

Dagens tanke

Kommentarer (0)

Permalink

Hygientips

Jag har använt Coop Änglamarks hygienprodukter nu en längre tid och vill berätta att jag inte har känt av något negativt.

Mitt hår känns mjukt och lent och har fått en härlig lyster samt när jag vill vara extra snygg i håret, så använder jag hårmousse, och det utan allra minsta bekymmer. Jag använder också Änglamarks Sensibel bodylotion varje dag och har sett i den undersökning som tidningen Råd & Rön nyligen kom ut med att den även är parabenfri (dvs utan konserveringsmedel).
Änglamarksprodukter.jpgÄnglamarksprodukter_1.jpg

Produkterna finns som ansiktsvård, babyvård, hår- och kroppsvård.

Produkter
Vardag

Kommentarer (0)

Permalink

För vem är Försäkringskassan till för?

Jag har fått ta del av många människors dagliga liv med vår sjukdom Sensorisk Hyperreaktivitet (SHR), doft-och kemikalieöverkänslighet i vardagstal. Deras stora bekymmer är att de inte kan arbeta på grund av att dofter och kemikalier finns i alla slags arbetsmiljöer men detta tycks inte vara något bekymmer för Försäkringskassan.

Min undran är, hur skall en läkare skriva i journalen för att en försäkringsläkare skall godta att personen i fråga inte kan arbeta tillsammans med doftande arbetskamrater, i doftande arbetsmiljöer och observera ta sig till denna arbetsplats??? När man inte ens kan gå in på Försäkringskassan utan att träffa på parfymerad personal! Likadana doftmoln lägger sig ju också på landets vårdinrättningar.
Det finns ännu ingen s k kod för vår sjukdom. När skall en sådan dylik kod tas fram? Hur långt bort i tiden måste vi då vänta? Kod eller inte, men den tycks vara väldigt viktig för utan den finns väl inte sjukdomen, eller?

Det finns skyltar med hund/rök-förbud men när kommer en doftfri-skylt att finnas tillsammans med dessa?

”Rätten till ersättning i form av sjukpenning och förtidspension bör enligt förarbetena förbehållas de fall där sjukdom eller ett därmed jämställt medicinskt tillstånd sätter ned den försäkrades arbetsförmåga och den nedsatta arbetsförmågan har konsekvenser för förmågan att försörja sig genom ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete”.

Dagens tanke

Kommentarer (1)

Permalink

Hur påverkar miljön vår hälsa?

Vid en presskonferens den 12 mars presenteras Miljöhälsorapport 2009, som är den första av vårens tre tematiska rapporter och sedan är det ett seminarium om denna rapport på Karolinska Institutet den 21 april 2009.

Vårt nätverk har skickat in en inlaga till de medverkande i denna presskonferens och vår förhoppning är att de ska ta den till sig och även tala för den och oss på seminariet. Miljöhälsorapport 2009 beskriver hur olika faktorer i miljön påverkar vår hälsa. De senaste åren har kunskapen om många miljöhälsofaktorer förbättrats och det gör att vi bättre kan bedöma hur till exempel luftföroreningar, buller, dricksvatten samt inomhusmiljön påverkar vår hälsa i Sverige.

Vem ser den doft- och kemikaliekänsliga människan? Var finns hon i det offentliga rummet?  Vad blev det av hennes valfrihet, delaktighet och inflytande?
Svaret är, inte att hon gömmer sig men väl att hon undviker alla de sociala arenor där inflytandet och delaktigheten manifesterar sig. Valfrihet på omgivningens villkor är en självklarhet för den doftöverkänsliga. Många påverkas i så hög grad att följden blir långa sjukskrivningar eller i värsta fall sjukpension. I en miljö där oparfymerade produkter används är dessa personer ofta helt utan symptom”.

Debatt
Opinion

Kommentarer (2)

Permalink

Kommentarerna fungerar igen

Nu är det fritt fram att kommentera igen!

Dagens tanke

Kommentarer (0)

Permalink