Hur påverkar miljön vår hälsa?

Vid en presskonferens den 12 mars presenteras Miljöhälsorapport 2009, som är den första av vårens tre tematiska rapporter och sedan är det ett seminarium om denna rapport på Karolinska Institutet den 21 april 2009.

Vårt nätverk har skickat in en inlaga till de medverkande i denna presskonferens och vår förhoppning är att de ska ta den till sig och även tala för den och oss på seminariet. Miljöhälsorapport 2009 beskriver hur olika faktorer i miljön påverkar vår hälsa. De senaste åren har kunskapen om många miljöhälsofaktorer förbättrats och det gör att vi bättre kan bedöma hur till exempel luftföroreningar, buller, dricksvatten samt inomhusmiljön påverkar vår hälsa i Sverige.

Vem ser den doft- och kemikaliekänsliga människan? Var finns hon i det offentliga rummet?  Vad blev det av hennes valfrihet, delaktighet och inflytande?
Svaret är, inte att hon gömmer sig men väl att hon undviker alla de sociala arenor där inflytandet och delaktigheten manifesterar sig. Valfrihet på omgivningens villkor är en självklarhet för den doftöverkänsliga. Många påverkas i så hög grad att följden blir långa sjukskrivningar eller i värsta fall sjukpension. I en miljö där oparfymerade produkter används är dessa personer ofta helt utan symptom”.