Varför bli förvånad när du går in i väggen,

när hela livet är en labyrint.

Agnetha Hahn