Vad gäller när ambulanspersonal använder parfymerade produkter???

Jag undrar om ambulanspersonal är undantagen från att använda oparfymerade produkter i VGregionen???
Det är absolut inte lämpligt när de kommer in i ens egna hem och har dofter på sig. Rent kränkande, kan jag tycka.
Frågan ställde jag till Hälso- och sjukvårdsavdelningen/Regionkansliet inom Västra Götalandsregionen  (VGregionen) och fick svaret: ”Vi har spridit dessa ut till verksamheterna men det är inte lätt att få kännedom hos alla. När det gäller ambulanspersonal så är några anställda av entreprenör vilket kan försvåra informationsspridning”.

Jag tyckte inte att jag kunde nöja mig med svaret det är inte lätt att få kännedom hos alla”.
Det är VGregionens skyldighet att överlämna de policy´s som även skall gälla de entreprenörer som VGregionen anlitar. Regionen har även ett tillsynsansvar mot entreprenörerna, så dessa sköter sina ålägganden samt de policy´s som skall gälla inom sjukvården.
Ta inte för givet att det numera är doftfritt i Västra Götalandsregionen! Alla entreprenörer kanske inte har fått informationen om regiongemensamma riktlinjer som skall gälla om dofter och tobaksrök i vården.