Nya kemiska risker i samband med arbetsmiljön

Farliga ämnen – det vill säga vätskor, gaser eller ämnen i fast form som innebär en risk för arbetstagares hälsa eller säkerhet – förekommer på nästan alla arbetsplatser. Miljontals arbetstagare i Europa kommer i kontakt med kemikalier och biologiska agenser som kan vara skadliga.

Nanoteknik oroar
Arbetstagare i EU utsätts för stora hälsorisker på grund av kemikalier och andra farliga ämnen på arbetsplatserna. Nanoteknik är en av de risker som oroar experterna mest enligt en rapport från
Europeiska arbetsmiljöbyrån.