Hur är det med doftfriheten i kommuner/landsting?

Jag skulle vilja veta hur Din kommun och/eller Ditt landsting hanterar doftöverkänsligheten?
Hur arbetar HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) ? Stöttar de våra önskemål om ”luktfritt” så att tillgänglighet gäller även oss?
Finns det några direktiv för besökare inom offentliga platser angående användandet av doftande/parfymerade produkter?
Står det något på kallelser till vårdinrättningar?
Kan ett distrikt såsom Västra Götalandsregionen, så kan fler. Därför känns det viktigt att känna till hur det ser ut över landet.

Agera NU för att Din kommun/Ditt landsting arbetar för policyn om doftfritt!