Nanopartiklar – den senaste forskningen

Europeiska centrumet för riskövervakning sammanfattar i en rapport den senaste forskningslitteraturen om nanopartiklar. Man har särskilt tittat på hälsoriskerna vid exponering i arbetsmiljön. Denna rapport fokuserar på de eventuella negativa hälsoeffekter av arbetsplatsens exponering för konstruerade nanomaterial och eventuella senare åtgärder vidtas för att hantera risken.

Här hittar du rapporten från Europeiska byrån för arbetsmiljöfrågor.

Materialet är skrivet på engelska, men känner du att du vill ha det på svenska eller annat språk, kopiera den engelska texten och lägg in i det här på

Google: http://translate.google.se/?hl=sv#.

Kanske att texten är för lång, då kan du dela av den och översätta allt eftersom.