Kan friska hus bli sjuka?

Kan man göra ett hus sjukt genom felaktig skötsel och brukande?Det är inte bara materialval och eventuellt felaktiga metoder vid byggandet som påverkar innemiljön.

Läs mer på denna pdf-fil från alltombostad.se och läs vad man ska tänka på för att hålla byggnaden frisk och för att den ska vara en behaglig miljö att vistas i.