oktober 2009

Artikel 26 i EU:s stadga om grundläggande rättigheter

EU erkänner i de grundläggande rättigheterna “rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende”.

Personer med funktionshinder och kroniska sjukdomar utgör nu mer än 15 % av EU:s befolkning.
Europeiska unionen erkänner att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt den mångfald frågor som rör personer med funktionshinder. Det huvudsakliga målet bör (varför inte SKA?) vara att funktionshindrade ska få möjlighet att fylla rollen som ansvarstagande medborgare och få samma enskilda valmöjligheter och kontroll över sina liv som personer utan funktionshinder. Åtgärderna bör (varför inte SKA?) styras av nödvändigheten att skapa tillträde och tillhörighet. Tillgången till långtidsvård och stödtjänster är viktiga prioriteter.

Andra faktorer man måste tänka på är behovet av att lätta den tunga börda sjukdomen innebär, minimera sjukdomens sociala och ekonomiska konsekvenser och upptäcka fall av bristande jämställdhet på hälsoområdet. Centrala mål på det här området är att minska den sociala utslagningen, riva hinder och barriärer, underlätta rörligheten och utnyttja informationsteknikens möjligheter.

Vad bra! Men vad innebär det i praktiken? Någon som vet? Ordet ”bör”är så vagt och innehållslöst men ordet ”Ska”, då är det detta som gäller och inget annat. Har jag fattat fel?
Ord är bara ord, handling är dess bevis.

Fria tankar
Vardag

Kommentarer (0)

Permalink

Födelsedag i Skorpionens tecken

Skorpionens teckenSkorpionen 23 oktober – 22 november
Skorpioner är intelligenta och lyckas vanligtvis lösa de problem som de ställs inför. Det finns en stark kraft här som måste få utlopp, ibland i hårt arbete, diskussioner eller passion, men tyvärr kan också våld, hämnd och svartsjuka finnas med på listan. En röd tråd i hans/hennes handlingar och känslor är intensitet. Han/hon tar livet på blodigt allvar, det här är ingen person som man driver eller leker med, då får man snart smaka på hans/hennes tillbakabetalning. Kritisera inte en skorpion, det är ingen idé. Den ende som ändrar på skorpionen är han/hon själv.

Gratulerar på födelsedagen, alla mina vänner i Skorpionens tecken!

Fria tankar

Kommentarer (0)

Permalink

Doft- och hygienhysterin

”Det räcker ej att vara ren
för att ha god hygien
tänk att renlighet skulle bli
ren och skär organisk kemi”
Nu är det snart min tur att leda gruppen, Nätverket för Doft- och kemikalieöverkänsliga, för diskussioner angående boken Impotensmadrassen; kapitel 4, Doft- och hygienhysteri.

Människonäsan kan urskilja omkring 10 000 olika dofter. Varje dag utsätts vi för tiotusentals kemikalier som överhuvudtaget inte existerade på vår jord för några årtionden sedan. Det finns idag inte någon plats på jorden – eller någon levande människa – som är opåverkad av kemikalier. Enbart på den europeiska marknaden beräknas 30 000 – 70 000 olika kemikalier vara i omlopp och totalt över 100 000 finns registrerade. Av dessa har knappt fem procent testats avseende miljö- och hälsoeffekter så om resten är farliga eller ofarliga vet vi inte.

Kan man säga ifrån att man inte tål parfymdofter? Tål inte din luktmiljö? Vems kommentarer är man rädd för?

En del parfymer testas på hud men inte hur de påverkar inandningen???

Allt skall dofta numera, inte bara av tvål, schampo, deodoranter, tvättmedel, sköljmedel utan också skosulor, tågkupéer, restauranger, hotell, affärer; med andra ord, så doftsätts det alltmer ute där allmänheten har tillgänglighet till. Vart är vi på väg egentligen? Jämför passiv rökning med passiv doftinandning. Några av de skadliga ingredienserna är gemensamma. Vem säger att man får kränka mitt livsrum?

Hur gör man för att klara av att hämta och lämna barn på daghemmet, när hela miljön där stinker av allehanda doftande produkter, även från barnens egna parfymerade produkter???Är vi inte mer rädda om våra barn utan utsätter dem för allehanda doftande produkter?

Välj oparfymerade barnprodukter och se över din doftmiljö i hemmet. Kräv bättre märkning och att doftande butiksvaror placeras avskilt.

När kommer vår riksdag att behandla doftproblemen i vårt samhälle så som Danmark och Italien gjort?

Debatt
Fria tankar
Opinion

Kommentarer (0)

Permalink

In the air – be aware nu på Facebook

Nu har Nätverket för Doft- och kemikalieöverkänsliga kommit in på Facebook under Intressegrupp och Hälsa och välbefinnande.

”Gruppens namn har vi hämtat från Docent Eva Millqvists hemsida. Eva Millqvist som, vid sidan av professor Olle Löwhagen, är Sveriges kanske främsta forskningsauktoritet på området doftöverkänslighet, har med glädje givit oss tillstånd att låna hennes rubrik för att namnge gruppen”.

Vi finns på Facebook, klicka här: In the air – be aware och bli medlem och var med i utvecklande diskussioner.

Opinion

Kommentarer (2)

Permalink

Så här gör du vardagen mindre giftig!

Försök om du kan undvika följande kemikalier:

Ftalater
– Ftalaterna är inte bundna till plasten utan kan vandra ut och hamna i människor, t ex genom inandning
– Ftalaterna kan skada fortplantningsförmågan för män och ge fosterskador.

Bromerade flamskyddsmedel
–  Finns i tyger, möbler, elektronik mm. Flamskyddas för att hindra spridning av eld.
–  Många av medlem misstänks vara cancerframkallande, kan försämra fortplantningsförmågan och inlärningsförmågan.
–  Barn exponeras mer än vuxna.

Syntetiska mysker
– Konstgjorda doftämnen som finns i bl a parfym och smink.
– Svårnedbrytbara och lagras i kroppen.
– Hormonstörande och kan därmed ha skadliga effekter på fortplantningsförmågan.

Triklosan
– Ett antibakteriellt ämne som används exempelvis i tandkräm, sportkläder mm för att förhindra bakterietillväxt.
– Tas lätt upp i kroppen och ansamlas.
– Misstänks påverka ämnesomsättningen och hormonnivåer.
– Är miljöfarligt och kan ge ökad resistens hos bakterier.

Bly
– Miljögift som främst spridits genom blyad bensein men även genom batterier, lödtenn och hagel.
– Tungmetall som ansamlas i kroppen och kan ge fosterskador, njurskador och påverka nervsystemet.

Kadmium
– Finns i färger, batterier.
– Tas främst upp via föda och rökning.
– Tungmetall som är giftig för alla livsformer eftersom vissa enzymer blockeras.
– Kadmium ansamlas i lever och njure, utsöndras mycket sakta via urin.

Perfluorerade ämnen
– Extremt vatten- och fettavstötande ämnen, som används i ytskikt på bl a Gore tex-kläder och teflonpannor.
– Svårnedbrytbart och sprider sig över hela världen. Har upptäckts att isbjörnarna på Arktis har dessa ämnen i sig.
– Misstänks vara cancerframkallande, störa fortplantningensförmåga och utveckling.

Bisfenol A
– Används som råvara vid plasttillverkning eller som tillsats i plast. De flesta nappflaskor innehåller Bisfenol A.
– Hormonliknande ämne, misstänks försämra fortplantningsförmågan, öka risken för fetma, diabetes och cancer.

Minska på miljögifterna i din vardag!
– Köp oparfymerade produkter.
– Handla miljömärkt och ekologiskt.
– Undvik impregnerade kläder och möbler.
– Undvik leksaker och möbler som innehåller mjuk PVC-plast.
– Undvik antibakteriella produkter, exempelvis diskmedel och tandkräm.

Fria tankar
Opinion

Kommentarer (0)

Permalink