Impotensmadrassen – kemikaliedetektivens giftiga upptäckter!

Boken full av viktiga fakta om vår kemiska miljö, och om vad vi bör undvika. Om det hemliga innehållet i produkter och inredning. Om överkänslighet mot miljögifter. Hur blev vi egentligen Homo Kemikus Syntetikus och vad har vi för framtidsutsikter?
Nu har jag startat min resa genom boken Impotensmadrassen,  skriven av journalisten Monica Kauppi.  Jag tror inte att det är en bok, som man bara läser rätt igenom utan här får jag nog stanna upp, stryka under och göra egna anteckningar, som är bra att ha när vi diskuterar i vårt nätverk, Nätverket för Doft- och kemikalieöverkänsliga . För att det inte ska bli för betungande för en enda i nätverket, så ska var och en som känner för det, vara ledare för ett kapitel i taget. Jag har anmält mig som ledare för kapitel 4, Doft- och hygienhysteri.

Kapitel 1 heter Kådisorgan; ”Vad man i sängen ska våga, kan bli en rätt godtycklig fråga…”