In the air – be aware nu på Facebook

Nu har Nätverket för Doft- och kemikalieöverkänsliga kommit in på Facebook under Intressegrupp och Hälsa och välbefinnande.

”Gruppens namn har vi hämtat från Docent Eva Millqvists hemsida. Eva Millqvist som, vid sidan av professor Olle Löwhagen, är Sveriges kanske främsta forskningsauktoritet på området doftöverkänslighet, har med glädje givit oss tillstånd att låna hennes rubrik för att namnge gruppen”.

Vi finns på Facebook, klicka här: In the air – be aware och bli medlem och var med i utvecklande diskussioner.