Sjuka hus och dess betydelse för vår hälsa

I veckan som gick hölls ett seminarium i riksdagens andrakammarsal om inomhusmiljöns betydelse för vår hälsa. Jan Lindholm, riksdagledamot för miljöpartiet, tog detta lovvärda initiativ och bjöd in forskare, riksdagsledamöter, representanter från Socialstyrelsen, Miljökontor och drabbade för en gemensam eftermiddag med belysning på problematiken.

Några av punkterna på programmet: Dorr G. Dearborn, professor i USA, höll en övergripande föreläsning om hälsoeffekter vid exponering av mögel i inomhusmiljön samt små barns sårbarhet i dessa miljöer. Professor Aino Nevalainen, Institutet för Hälsa och Välfärd i Kuopio, Finland visade på sambandet mellan specifika mögelsorter och t ex luftrörsbesvär, ögonbesvär, inflammationer etc. Johanna Löf, ombudsman för inomhusmiljö på Astma och Allergiförbundet gav oss en översikt på problemen med fuktskadade hus i Sverige men passade också på att plädera för vikten av att inrätta en ny myndighet med ett övergripande ansvar för dessa frågor. Elvy Berneholt, från Nätverket för Doft- och kemikalieöverkänsliga, berättade också sin historia från kommunens växel i Söderhamn. Då var det så tyst i den vackra andrakammarsalen så att man kunde ha hört om en knappnål fallit i golvet.

Efter seminariet i riksdagen om sjuka hus intervjuades Elvy av radions P1. Klicka på länken Dagens Eko 16:45 dra fram och börja lyssna vid 11.37.