Öka medvetenheten vad gäller miljögifter

Varje dag utsätts vi för tiotusentals kemikalier som överhuvudtaget inte existerade på vår jord för några årtionden sedan.
Idag finns det inte någon plats på jorden – eller någon levande människa – som är opåverkad av kemikalier.

Det finns så mycket att ta del av på Naturskyddsföreningens hemsida och nyligen kom det information om att ftalater kan skada särskilt pojkfoster.