GOTT NYTT ÅR!

GottNyttÅr_helavärlden
2010 ska Sverige vara tillgängligt, enligt EU:s krav
, finns att läsa här.
Vad menas med detta? Kommer så att ske? Det är frågan jag ställer. Vem får och kan vara delaktig i dagens samhälle? Du? Jag? Nej, jag kan absolut inte vara delaktig så som jag skulle önska då vårt samhälle tycks inrikta sig på vi ska ha ett doftsamhälle, var vi än befinner oss!

I ett demokratiskt samhälle ska medborgarna ha lika värde och jämlika möjligheter att vara delaktiga och utöva makt.

Barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade ska kunna ha inflytande och vara delaktiga i samhället. Det är viktigt att även ekonomiskt och socialt utsatta personer får möjlighet till social och kulturell delaktighet. Delaktighet och inflytande påverkar hur människor mår, både fysiskt och psykiskt.