Vågar du färga håret?

hårfärgningMånga hårfärgningsmedel kan ge allergi och överkänslighetsreaktioner och borde inte få säljas. Forskare vid Karolinska Institutet har kommit fram till att sådana ämnen finns i 120 av 122 hårfärgsfabrikat och att de kan ge upphov till blåsor, fjällning, rodnad och svullnader. Vill det sig illa kan du få kontaktallergi mot hårfärg och få leva med allergin resten av livet, och att den även kan omfatta färgämnen i kläder.
Att tyda all information på förpackningen är inte alltid så lätt och det håller även EU med om. EU har nyligen bestämt att tillverkarna av hårfärgningsprodukter måste börja märka förpackningarna med en varningstriangel. EU-kommissionen utreder också ett eventuellt förbud mot de ämnen som används i dag.