Vad är empati eller medkänsla?

Definitionen av empatisk förmåga består i den psykologiska forskningsdisciplinen av följande tre delar:

  • Att förstå någon annans tankar och känslor.
  • Att kunna känna det den andra personen känner.
  • Att göra något konkret för att den andra personens välbefinnande ska öka.

Bård av stenar

”Empati är ett väldigt viktigt verktyg för att göra gott. För att om vi följer bara den gyllene regeln och behandlar andra människor som vi själva vill bli behandlade, så blir det ju ibland fel eftersom människor tänker olika, har olika behov och har olika önskemål. Jag brukar istället säga att vi ska behandla andra människor som de behöver bli bemötta.

Då frågar man sig, hur vet man hur en medmänniska vill bli bemött? Den frågan kan man bara besvara på två sätt. Det ena är att man frågar. Det andra är att man utvecklar och använder sig av sin empatiska förmåga, sin förmåga att känna in en annan människas inre värld.”

Stefan Einhorn

Tack för de orden!