Välviljans Apartheid

Jag har lyssnat på Välviljans Apartheid i P1 och önskar också att vi, doft- och kemikalieöverkänsliga, dvs vi med ett osynligt funktionshinder också kommer att finnas med i programmet.

Lyssna på Katarina Hahr, programledare för Välviljans apartheid.

Facebook kan du engagera dig och diskutera med flera om programmet och funktionshinder/nedsättningar i verkliga livet.

Det är inte din funktionsnedsättning som avgör om du har ett handikapp.
Det är brister i miljön som skapar handikapp
.