Selma – forskning för en friskare framtid

Akka+Nils HolgerssonSelmastudien undersöker samband mellan miljöexponeringar tidigt i livet och utveckling av astma och allergi samt andra kroniska sjukdomar senare i livet.

Studien bedrivs i nära samarbete mellan Karlstads universitet och Landstinget i Värmland, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Danmarks tekniska universitet och Århus universitet. Förutom dessa ingår ett tjugotal internationella institutioner i projektet. För mer detaljerad beskrivning: se hemsidan Selmastudien.

Det finns en enkät i denna studie, som syftar till att kartlägga vilka produkter den gravida kvinnan och hennes familj använder, se här:Produkter i hushållet och här kommer det nog att finnas gott om parfymerade produkter. Jag och många med mig undrar nog vad utfallet kommer att bli av denna enkät.