Födelsedag i Fiskarnas tecken

FiskarnaFiskarna 19 februari – 20 mars.

Detta stjärntecken har kallats för de två fiskarna sedan äldsta tider. Neptunus, den föränderliga egenskapen och vattnets element kombineras här och ger som främsta och starkaste egenskap att vara anpassningsbar och känslig. För fisken är det inre känslolivet mer verkligt än den yttre världen som ibland ter sig hård för honom/henne.
Den känsliga naturen gör fisken mottaglig för andra, ibland till den grad att han/hon verkar sakna egna åsikter. Han/hon hjälper gärna andra, och detta är han/hon väl lämpad för. Hans/hennes empatiska egenskaper gör honom/henne ofta till en god vän eller älskare. Liksom Tvillingarna är han/hon något av en intelligent dubbelnatur.

Det finns ett djupt rotat behov att fly bort hos fisken. Både känslomässig och fysisk flykt är nära att tillgripa. Det har inte med feghet att göra utan är mer en undermedveten drift. Flykten kan ta sig uttryck i konst, inåtvändhet eller psykiska gåvor. Det finns en Neptunuskoppling till hav, drömmar och sömn.

Grattis på födelsedagen alla mina kära vänner i Fiskarnas tecken!