Magisteruppsats – Att leva med sensorisk hyperreaktivitet

Att leva med sensorisk hyperreaktivitet (SHR): Tillgänglighet, ekonomisk trygghet och sociala relationer, magisteruppsats av Anna Söderholm, Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap.

Syftet med denna studie var att belysa hur individer som lever med sensorisk hyperreaktivitet( SHR) upplever dess påverkan på tillgänglighet, ekonomisk trygghet och sociala relationer.

Resultatet visade att Doft- och Kemikalieöverkänsliga upplevde en omfattande brist på tillgänglighet i samhället, en otrygg ekonomisk situation och att de sociala relationerna hade blivit påverkade av sjukdomen samt att det är i det närmaste omöjligt att hitta en lämplig bostad.

Uppsatsen finns på Det Vetenskapliga Arkivet, lite längre ner på sidan finns att läsa sammanfattningen på svenska och vill du läsa hela uppsatsen, engelska, får du ladda ner fulltexterna.

The experience of living with sensory hyperreactivity (SHR) – Accessibility, financial security and social relationships