Köpenhamnsbild

Fotot är taget från Knippelsbro i København av Torben Ulrich Bøjstrup – hemsidan