Seminarium om doftkänslighet och MCS

KOMIN – Kompetenscentrum för Inomhusluft och Hälsa bjuder in till Stort seminarium om doftkänslighet och MCS.

Jag fick ett mejl om detta och seminariet om Doftkänslighet och Mångartad Kemisk Överkänslighet (MCS) ska äga rum den 27 april i Umeå.

”Som ni säkert känner till har det pågått forskning om innemiljö och hälsa här i Umeå sedan åtminstone 1980-talet. Denna forskning fortsätter och har blivit bredare till sitt innehåll. Vi är nu en grupp forskare på Umeå universitet som tillsammans med NOVIA (Svenska Yrkeshögskolan i Vasa) öppnar dörrarna till ett stort seminarium om doftkänslighet och MCS där vi, tillsammans med andra inbjudna experter inom området, kommer att presentera de senaste rönen och våra forskningsprojekt.

Föreläsarna är världsauktoriteter inom området doftkänslighet och MCS. Docent Eva Millquist från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Jesper Elberling från Videncenter for Duft og kemikalie overfølsomhed vid Gentofte sjukhus i Köpenhamn har båda stor erfarenhet av både kliniskt arbete och forskning.
Förutom att fortsätta med gemensamma forskningsprojekt i regionen har vi även fått ett stort anslag från EU (Botnia-Atlantica) för att bygga upp KOMIN – ett Kompetenscentrum för Inomhusluft och Hälsa i Umeå-Vasa. Vid seminariet kommer vi att ta tillfället i akt för att informera om detta kompetenscentrum samt diskutera hur just Ni eller Er organisation skulle kunna dra nytta av och bidra till ett sådant initiativ.
Vi har bjudit in en rad olika personer som med sin speciella kompetens på ett eller annat sätt är en potentiell resurs till ett sådant kompetenscentrum, men vill försäkra oss om att vi inte missat någon. Om ni tror att någon inom er institution/organisation skulle vara intresserad av att delta vid detta seminarium är vi mycket tacksamma om ni vidarebefordrar denna inbjudan till denne”.

Nu har jag hittat till denna sajt om seminariet och det finns så mycket mer att läsa om Byggnad – Luftkvalitet – Hälsa här.