Goda dofter kan göra ont

Nedanstående text har jag hämtat från Astma- och Allergiförbundet.

Det som upplevs som fräscht och lyxigt av några kan orsaka andnöd, klåda, hosta och huvudvärk hos andra.

Omkring sex procent  av Sveriges befolkning är överkänslig mot dofter. Det är inte lukten i sig som framkallar besvären, utan den retning av slemhinnan i luftvägarna som det doftande ämnet framkallar. Symtomen liknar de man får vid astma eller allergi, men skillnaden är att inga läkemedel hjälper. Personer med överkänslighet måste helt enkelt hålla sig borta från dofter de inte tål för att slippa besvär. Därigenom blir de också beroende av en hänsynsfull omgivning.

Problem med dofter kan uppstå på många håll. Idag används till exempel doftsprayer på toaletter och i offentliga lokaler, folk röker utanför restauranger och arbetsplatser och i omklädningsrummen i skolor och idrottshallar doftar det ofta starkt av hårspray, parfym och andra hygienprodukter. Blomdoft, tobaksrök, mögel, eldning och luftföroreningar är annat som kan ge symtom.

Västra Götaland – doftfri vård
2008 beslutade Västra Götalandsregionen som första region om att införa gemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök. Det innebär bland annat att varje anställd har ett ansvar för att inte utsätta någon annan person för påträngande dofter. Även besökare uppmanas att avstå från att använda parfymerade produkter vid besök på vårdinrättning.

Det finns flera former av doftöverkänslighet:

  • Sensorisk hyperreaktivitet (SHR) ger astmaliknande symtom. SHR kan diagnostiseras med Capsaicintest (inandning av ett ämne som finns i spansk peppar). Det görs på större sjukhus.
  • Multiple Chemical Sensitivity (MCS) kan närmast översättas till mångartad kemisk överkänslighet eller kemisk intolerans. MCS omfattar överkänslighet för olika kemiska ämnen med symtom från flera organ. Det saknas test som kan påvisa att det handlar om MCS.