Marschen 2010

OtillgänglighetLördagen den 29 maj är det för åttonde året i rad dags för Marschen för tillgänglighet. Aldrig har vi varit närmare en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning än nu.

Skriv under namninsamlingen! för en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning!

En utredning av en sådan lag ska lämnas över till regeringen under våren, sedan ska riksdag och regering behandla frågan. I det här skedet är det av extremt stor vikt att vi, folket, visar hur många vi är som kräver lagen. Om vi håller ”opinionsbildartrycket” uppe kan det här bli året då lagen går igenom. För tre år sedan var vi 18 orter. Förra året 25. I år behöver vi vara fler. Läs mer om otillgängligheten och marschen på Handikappförbunden.

Syftet med marschen är att kräva en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av människor med funktions-nedsättningar. Liknande lagar finns redan i USA, Australien, Storbritannien, Hong Kong, Sydafrika, Frankrike och Norge.
Otillgänglighet som diskrimineringsgrund finns redan på områdena arbetslivet och högskole- och universitetsstudier. Detta gäller även oss, doft- och kemikalieöverkänsliga, då vi har stora svårigheter att studera på våra villkor och många gånger får vi hålla tillgodo med endast internetstudier.

Att komma intill sjukvården utan att drabbas utav allehanda dofter är kämpigt. Det som gäller som riktlinjer om dofter i Västra Götalandsregionen  är inte allmänt i hela landet.

När skall det bli nationella riktlinjer om dofter, Socialstyrelsen? Det bör absolut inte vara som nu, att det är upp till  verksamhetschefen eller vårdenhetschefens ansvar i respektive kommun och landsting. Vården skall vara på lika villkor var man än bor i vårt avlånga land. När skall alla landets sjukvårdsinrättningar få detsamma?