Är det bara på pappret?

Riktlinjer om dofter i vården i Västra Götalands regionen.

Jag ifrågasätter varför vårdpersonal på ”min” vårdcentral inte känner till Riktlinjerna om dofter i vården?
Hur väl känner andra vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen till dessa riktlinjer?  Hur kommer information angående riktlinjer alla till del? Är det egen information som skall sökas?

Det är inget vidare att komma för undersökning när man får en väl parfymerad (hårschampo alt deodorant) vårdpersonal så nära ens kropp och då särskilt jag, som är doft- och kemikalieöverkänslig.  Det är en mycket stressad situation jag befinner mig i och jag känner mig så i underläge. Skall det behöva vara på detta sättet?

Det står allra överst i min journal att jag är DOFTÖVERKÄNSLIG. Det står även på kallelsen att man ska tänka på att undvika parfymerade produkter och tänka på dem som är doftöverkänsliga, men vad hjälper detta då personal inte förstår vad som gäller.

Jag har läst på Kunskapscentrum för Jämställd vård (KJV) att de bl a bedriver forskning, utbildning och kompetensutveckling kring bemötande, behandling och resurstilldelning för kvinnor och män inom hälso- och sjukvård. Hoppas innerligt att detta även gäller för oss patienter.