Hur det skulle kunna vara…

Allergianpassad butik, vad är det?
Klicka dig in på denna länk och följ denna korta presentation från Astma- och Allergiförbundet om hur en livsmedelsbutik med enkla medel kan anpassas för personer med astma, allergi och annan överkänslighet. Livsmedelsbutiken kan dock inte vara inhyst i en s.k. galleria, där det ”överhopas” av allehanda parfymdofter från andra butiker tillika doftsättning av densamma.

Läs om Doftöverkänslighet på  Astma- och Allergiförbundet och på  Nätverket för Doft- och Kemikalieöverkänsliga.