Kemisk soppa!

Jag har genom Facebook fått många vänner och bland dessa finns det vänner runt om i världen som har sjukdomen MCS, Multiple Chemical Sensitivity eller som vi på svenska säger, mångartad kemisk känslighet. Jag blev förundrad över Lynn Argent’s bilder med tänkvärda texter. Hon vill inte att någon ska kopiera hennes bilder utan man kan köpa t-shirts och väskor om man går in på hennes hemsida.
”Living in a Chemical Soup is a blog and podcast with information and tools for creating a less toxic home. Lynn is the creator. She made these t-shirts and bags which are available on her website www.chemicalsoup.net ”.