Fysiologisk funktion

Jag måste få lägga in följande som kom från vännen Elin.

Med tanke på hur vår sjukdom uppfattas måste jag få dela med mig om en liten förklaring jag brukar ge när sinnet rinner till………

BrännässlaAtt andas in ammoniak, bensinångor eller att bränna sig på brännässlor är för alla en riktig och fysiologisk reaktion. Det är just i den fysiologiska funktionen som min överreaktion/hyperreaktivitet sitter.

Den fysiologin är så allmänt vedertagen så polismakten använder sig av just den kroppsliga reaktionen genom att använda pepparspray. Då försöker man sänka/tillintetgöra en hotfull person genom att framkalla en inflammationsreaktion i de sensoriska nervändarna med spansk peppar som ironiskt är just det man använder för att ställa vår diagnos.
Och ……..hela polisväsendet kan ju inte vara ”ute och cykla”.

Tack Elin för dessa rader!