Vardagsberättelser

Jag är glad att presentera en vän, som är ung och studerande och som tyvärr också har drabbats av doft- och kemikalieöverkänslighet. Vi har träffats genom att vi gått distanskursen ”Leva med överkänslighet”, som man kan finna genom att läsa på Nätverket för Doft- och Kemikalieöverkänsliga. Min vän heter Matilda, kallar sig Tilda, och har startat sin blogg vardag.doftfriaplatser.se ,där hon beskriver hur vardagens vedermödor med denna sjukdom drabbar henne.
Det är bra att vi blir fler som kan ta till orda och försöka förklara hur livet far iväg med oss och hur vi hela tiden måste förklara oss för vårdpersonal, familjen, släkt, vänner, skol- och arbetskamrater, grannar …