Vad är Sensorisk hyperreaktivitet?

Dr Eva Millqvist, professor, överläkare, Avd för lungmedicin och allergologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg blir intervjuad  som specialist på sjukdomen Sensorisk hyperreaktivitet och jag har lagt in länken från tv4play.se.

Läs gärna på Eva Millqvists hemsida om luftvägsbesvär orsakade av dofter och kemiska ämnen, och på Nätverket för Doft- och Kemikalieöverkänsliga. Vår grupp In the air – be aware finns också på Facebook.