Full av farliga kemikalier

Sniffa försiktigt i en ny bil. Luften är full av farlika kemikalier. Lukten kan utlösa ett astmaanfall och mycket flera symptom som vi doft- och kemikalieöverkänsliga drabbas av. Nybilsluften innehåller kemikalier som är direkt hälsofarliga. Nivåerna är flera fall högre än vad som rekommenderas i luften inomhus. Värst är ftalater, lösningsämnen och formaldehyd, som irriterar slemhinnorna. Formaldehyd och ftalater används som mjukgörare i plast.

Samtidigt som en del arbetar med att av­lägsna lukter fokuserar andra på att skapa nya för att passa din körupplevelse.

Metro kan du läsa och samtidigt se bilden på två av Volvos ”näs-team”.

Jag tycker det är skrämmande vad företag kan hitta på för att ”lura” oss att tycka om. Nu måste ta alla ta ett ansvar och påtala hur fel de gör. Hur många barn är det inte som utsätts för detta? Det räcker och blir över med alla kemikalier som vi inandas, äter och har på oss.