Även lite cigarettrök är farligt

Ett bloss från en cigarett då och då kan inte skada, eller?

Njae, var inte så säker på detta. Studien finner att även lite cigarettrök skadar luftvägarna.   Avstå_cigaretter
Det har länge varit känt att passiv rökning eller rökning ibland kan vara riskabelt för din hälsa,
säger författaren till studien dr Ronald Crystal, chef för avdelningen för lung-och intensivvård medicin vid New York-Presbyterian Hospital / Weill Cornell, i New York City.

Exakt hur mycket en liten exponering kan skada luftvägarna celler har dock inte varit tydligt.

Läs artikeln och svara sedan.

Det finns ingen väg runt det. Rökning är skadligt för din hälsa. Rökning skadar nästan alla organ i kroppen. Cigarettrökning orsakar 87 procent av dödsfall i lungcancer. Den är också ansvariga för många andra cancerformer och hälsoproblem. Dessa inkluderar lungsjukdom, hjärt-och kärlsjukdom, stroke och grå starr. Kvinnor som röker har en större risk av vissa graviditets problem eller får barn som dör av plötslig spädbarnsdöd (SIDS). Din rök är också dålig för andra människor – de andas in din tobaksrök (passiv rökning*) och kan få många av de problem som rökare får.

Att sluta röka kan minska risken för dessa problem. Ju tidigare du slutar desto större hälsofördelar.

*Passiv rökning Du behöver inte vara en rökare för att skada dig. Du kan också få hälsoproblem från att andas in andras rök. Passiv rökning är en kombination av rök som kommer från förbränning av en cigarett, cigarr eller pipa och röken som utandas av rökare. Passiv rökning innehåller mer än 50 ämnen som kan orsaka cancer. Hälsoeffekter av exponering för passiv rökning omfattar lungcancer, cancer i näsans bihålor, luftvägsinfektioner och hjärtsjukdomar.

Det finns ingen säker mängd av passiv rökning. Barn,  gravida kvinnor, äldre och personer med hjärt-eller andningsproblem bör vara särskilt försiktiga.