Luftens skurkar – luftföroreningar som påverkar oss

Ren luft åt alla!

Vad gör man för att få ut sitt budskap? Jo, man kan göra en väldigt bra broschyr och detta har Lunds kommun gjort. I denna broschyr, som kan laddas ner och skrivas ut, finns det mycket att läsa och ta in med hjälp av bland annat de humoristiska figurerna:
Inspector Green och hans kollegor jagar luftens skurkar och gör sitt bästa för att oskadliggöra dem.
Skurkarna är:

  • Kvävedioxid-pojken förekommer i de flesta sammanhang där det sker förbränning
  • Doktor Svaveldioxid spred förr stora mängder dödande syra över skog och mark
  • Besten Bly är idag till största delen oskadliggjord
  • Ms Ozon ger olika effekter beroende på var hon befinner sig.
  • Kontakt med bröderna Partikel kan leda till försämrad lungfunktion