Smaktillsatser lockar unga att röka

Tobaksbolagen spetsar sina produkter med ämnen som förstärker nikotinets effekter, dämpar röklukten eller gör dem attraktivare med hjälp av smaktillsatser. Smaktillsatserna används i både cigaretter och snus framför allt för att locka barn och ungdomar att börja testa tobak.

Vill du läsa om detta klicka här och vill du läsa mer om hur farligt tobak är, då är denna sida något för dig. Här kan du få veta mer om hur rökning påverkar din kropp och följa forskningen om rökningens många hälsoeffekter.

Många kommuner i Sverige kämpar för att det skall vara rökfritt under arbetstid. Följande kommuner har beslutat om rökfri arbetstid. Datumen anger när besluten trädde eller träder i kraft. Här är resultatet hittills. Är din kommun med?  Huruvida denna policy efterlevs är föga efterforskat och många anser att den personliga integriteten kränks. Men vi som blir sjuka av tobaksrök; från kläder, hår och i huden har vi inget att säga till om? Vart tog vår integritet vägen?