Paraffinljus

ParaffinljusVilka ljus vi väljer att tända, när höstmörkret faller på, kan påverka kvalitén på vår inomhusluft. Paraffinljus, som tillverkas ur fossil olja, förorenar luften mer än ljus som är tillverkade ur animaliska och vegetabiliska fetter. Forskare har mätt vilka ämnen som bildas när olika typer av ljus brinner och sett att just paraffinljus ger ifrån sig mätbara mängder ofullständigt förbrända kolväten som de cancerogena ämnena bensen och toluen. Paraffin är ett billigare alternativ till stearin och används i både värmeljus och vanliga ljus.

När ett ljus brinner ska det egentligen bara bildas koldioxid och vatten, om temperaturen är tillräckligt hög och förbränningen är fullständig. Men när paraffinljus brinner är temperaturen inte tillräckligt hög och det bildas då ofullständigt förbrända kolväten som är skadliga för hälsan.

Forskarna påpekar att även om det inte är skadligt att tända ljus då och då, så kan misstänkta allergier eller andra problem med luftvägarna i hemmet i själva verket vara reaktioner på föroreningar från tända paraffinljus.

ACSLäs även här på American Chemical Society.