Riktlinjer för inomhusluften – förorenade ämnen

Ren luft är ett grundläggande krav i livet. Kvaliteten på luften inne i bostäder, kontor, skolor, daghem, offentliga byggnader, sjukhus eller andra privata och offentliga byggnader där människor tillbringar en stor del av sina liv är en viktig bestämningsfaktor för god hälsa och människors välbefinnande. Farliga ämnen som avges från byggnader, byggmaterial och inomhusutrustning eller på grund av mänsklig aktiviteter inomhus, till exempel förbränning av bränslen för matlagning eller uppvärmning, leder till ett brett spektrum av hälsoproblem och kan även vara dödlig.

Vill du läsa mer (engelska), här är länken till WHO (World Health Organization) Regional office for Europe.