Kemikalier, kemikalier och åter kemikalier

Vi omringas varje dag av farliga kemikalier. Än så länge känner man inte till alla kemiska föreningar som finns i  vår närmiljö. De riktigt farliga brukar så småningom fasas ut. Samtidigt tillverkas det hela tiden nya föreningar som kommer ut på  marknaden och vars egenskaper man ofta vet alldeles för lite om. I de flesta kemiska produkter, som till exempel rengöringsmedel, ska  det finnas en innehållsförteckning över de kemikalier som ingår.
Men när vi köper handdukar, skor, smink, leksaker med mera finns inte  dessa uppskrivna. Vi får helt enkelt inte veta vilka kemikalier som  följer med. Det kan handla om antimögelmedel i våra kläder, mjukgörande  tillsatser i plastgrejer eller brandskyddsmedel i tv:n och datorn, och  så vidare.

Vill du läsa mer om farliga kemikalier, gå in på Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen och läs om farliga kemikalier mm.

Ordlista över våra vanligaste gifter:

Dimetylfumarat

Allergiframkallande antimögelmedel som i kontakt med hud kan orsaka klåda, hudirritation och brännskador, förbjudet i svenska varor från och med 1 maj 2009. Vanligt i möbler och skor men även ridhjälmar och leksaker samt vissa små påsar med torkmedel märka ”anti-mould agent”.

Doftämnen

De flesta är starkt allergiframkallande och giftiga för vattenlevande organismer. Finns både naturligt i växter samt kemiskt framställda.

Flamskyddsmedel

Används för att försvåra antändningen av ett material och för att minska spridningen av en brand. Vissa kan ha reproduktionsstörande effekter och orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

Ftalater

Används bland annat som mjukningsmedel i plast, färg, lim samt i diverse konsumentprodukter av plast. Ftalater kan tas upp av kroppen och störa fortplantningsförmågan.

I sotiazolinoner

Konserveringsmedel vars funktion är att hindra svamp- och mögelangrepp i produkter. Vissa är mycket allergiframkallande.

Nonylfenol

Giftigt och förbjudet inom EU, men kan förekomma i textilier såsom handdukar som importerats från länder utanför EU.

Tungmetaller

Kan bland annat bilda fria radikaler som kan skada DNA hos däggdjur. Silver bryts inte ner och är starkt bakteriedödande. Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna.

Källa: Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionen

Miljömärkningar

Miljömärkning innebär att en tredje oberoende part har granskat  produktionen av varan och bedömt att den är god ur miljö- och  hälsosynpunkt. Många producenter kommer med egna miljö- eller hälsopåståenden, men till skillnad mot miljömärkningen är dessa overifierade.

Exempel på miljömärkningar:

Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen): produkter och tjänster.

Svanen: varor och tjänster.

TCO-märkningen: IT-produkter.

EU-blomman: textil, lampor och färg.

MSC – Marine Stewardship Council: fisk och skaldjur.

FSC – Forest Stewardship Council: trävaror och papper.

GOTS – Global Organic Textile Standard: textilier.

Krav: livsmedel.

EU-ekologiskt: livsmedel.