Röken skapar hälsoproblem

”En tegelsten i lungorna”, så säger Maria Åberg när hon blir intervjuad i Rapport (dra fram till  9:23, där börjar inslaget). Röken från vedeldningen innehåller många gånger fler farliga partiklar än från förbränningsröken från tunga industrier.

Många kämpar dagligdags för att denna vedelning ska minska men får svårligen gehör från varken miljö & hälsoskydd i kommunen, Länsstyrelsen samt Miljödomstolen. Det verkar som om sanitär olägenhet inte gäller för den som blir utsatt för denna rök och att man inte har full rätt till sitt egna hem. Det står klart och tydligt att den som eldar ska se till att röken inte stör andra, men på något sätt kommer man inte längre hur man än dokumenterar exempelvis grannars eldning, när de eldar med vilka bränslen som helst och när som helst. Ingen kontrollerar att eldningen sker på ett sätt som inte stör grannar. Hur ska man då kunna komma vidare? Måste jag, som blir utsatt av grannars eldning, flytta bort? Jag fick göra så men man kan ju aldrig vara garanterad fri på nästa boplats.