Hur når vi ut?

Jag sitter på min ”kammare” och skriver till så många, politiker och andra makthavare, och berättar om hur illa många av oss blir behandlade på grund av vår sjukdom Sensorisk HyperReaktivitet (SHR) / Multiple Chemical Sensitivity (MCS) på svenska, mångartad kemisk känslighet, men jag får inget gensvar eller ens ett svar tillbaka.

Jag försöker ha en  vänlig och informativ ton för att beskriva själva sjukdomen och hur den gör med just mig. Jag bifogar alltid foldern om Doftöverkänslighet, som finns på vårt nätverks hemsida och jag överlämnar även foldern när jag besöker vårdcentralen och andra vårdinrättningar. Jag kan ju endast beskriva hur jag mår men det finns ju så mycket att läsa och ta till sig angående sjukdomen men ändå så uppfattar alltför många inte detta utan tar till att ”det är nog något psykiskt”!!!

Inget kan vara mera felaktigt! Att jag sedan bär andningsmask med kolfilter för att i möjligaste mån klara av besök i starkt doftande miljöer, ses också som provokativt. Detta har jag fått läsa i en utredning av mig. för då ”vill jag bevisa mitt handikapp”, så uttryckte sig en läkare på Borås lungklinik!  Ingen, jag säger, ingen skulle vilja vara i mina kläder och vara så utanför samhället och känna en sådan saknad av gemenskap. Att ha denna doft-och kemikalieöverkänslighet är att vara en mycket isolerad människa. Isolerad från att inte kunna gå på bio- eller konsertföreställning, gå på teater, göra kafé- eller restaurangbesök, gå till biblioteket, gå på fester, flyga till ett soligt och varmt semestermål, att kunna gå- åka vart man själv önskar-  när man så önskar. Att få ha den fria viljan att kunna!

Hjälp mig snälla! Jag försöker använda orden här på min hemsida, men här är det ju redan drabbade som läser, eller? Hur ska vi alla tillsammans kunna nå ut med information om vår sjukdom på ett informativt och bra sätt utan att komma med anklagelser, för det vinner man inga röster på.

Filmen Underkastelsen av Stefan Jarl har nu kommit ut på dvd och många skulle behöva titta och lära om hur kemikalierna drabbar allt fler av oss, människor som djur.