Natur och Miljö

Hushållen använder årligen 3 300 ton allrengöringsmedel och 3 000 ton används yrkesmässigt. Rengöringsmedlen sköljs med avloppsvattnet ut i åar, älvar eller havet. I synnerhet vattenlevande organismer påverkas av kemikalier i rengörings-medel. I bästa fall förs kemikalierna i tvättmedlen via avloppssystemet till effektiva reningsverk, i värsta fall sköljs de direkt ut i vattendragen. Även vatten som renas i kommunala reningsverk kan innehålla kemikalierester som inte brutits ner under reningsprocessen.

Parfym tillsätts ofta i rengöringsmedel, mest för att dölja lukten av övriga ingredienser, främst tensiderna. Parfymer är inte nödvändiga och orsakar alltså en onödig miljöbelastning. Färgämnen är också onödiga och bör inte ingå i rengöringsmedel.

Mikrofiberdukar

Jag har använder mikrofiberdukar men i ytterst enstaka fall, om smutsen skulle sitta lite för hårt (?), använder jag ett milt parfymfritt diskmedel + att jag sköljer väl efteråt. ”Använder du mikrofiberduk behöver du inte använda tvättmedel alls. Använd mekanisk rening framför kemisk! Mikrofiberduken kan användas både våt och torr. Med en torr mikrofiberduk kan du lätt torka t.ex. vardagsrumsbordet och TV:n, medan en våt duk effektivt tar bort t.ex. fingermärken från speglar”.

Mikrofiber är en syntetisk fiber. Mikrofiber tillverkas av polyamid (nylon) och polyester. Syntetmaterial är material framställt på ett sätt som inte av sig självt skulle ske i naturen i samma omfattning. Alltså framställt på konstgjord väg. Jag tror inte att denna duk är så miljövänlig som jag trott tidigare men vad är alternativet? Återgå till flytande kemikalier? Nej, det är ju kemikalier i allt vi använder numera och jag som lekman, vad har jag för kunskap av vad som är det bästa för miljön? Vem eller vilka kan jag lite på vad som är miljövänligt?

Jag hörde från en vän, som varit på ett föredrag angående användning av alltför mycket kemiska rengöringsmedel, att rengöringsmedlet lägger sig som en hinna och denna hinna drar till sig än mer smuts och damm. Då blir det liksom rundgång!