The Story of Stuff

Denna hemsida MÅSTE du bara klicka på och se och lyssna till (sätt på ljudet)! En 20-minuters animation av konsumtionssamhället, berättad av Annie Leonard,  en amerikansk förespråkare för hållbarhet och en kritiker av överdriven konsumtion. Hon är mest känd för sin animerade film The Story of Stuff , om livscykelns materiella tillgångar. Visserligen är hemsidan/filmen på engelska men den är lättfattlig och de tecknade/animerade bilderna är så informativa.

Klicka på FAQ*-bilderna nedan den rörliga bilden och då stannar filmen av och där står texter, om du inte hinner lyssna i din egen takt. Klicka sedan på krysset (inom denna textruta) och filmen fortsätter.
*(Frequently asked questions = vanliga frågor)