Dags för rökstopp?

rökningEn rökare har i genomsnitt har åtta dagars längre sjukskrivning per år på grund av sin rökning. På grund av den extra sjukfrånvaron och rökpauserna kostar en genomsnittlig rökare sin arbetsgivare cirka 45 000 kronor mer per år än en icke-rökare.
Genomsnittsrökaren i Sverige röker 10-13 cigaretter per dag. Det innebär en kostnad för den enskilda individen på nästan 12 000 kronor per år. Läs mer på denna länk.

Fyra tips till den som vill sluta röka
1. Undvik frestelser. När du väl har slutat, se då till att alla askkoppar och cigaretter är slängda för att undvika suget.
2. Be om hjälp. Fråga din arbetsgivare om det finns möjlighet att delta i ett sluta röka-program via jobbet eller om du kan få stöd från en tobaksavvänjningscoach.
3. Berätta. Om du försöker smyga med att du har slutat röka är risken större att du fuskar. Berätta för din omgivning och be om stöd och uppmuntran när det är som jobbigast.
4. Belöna dig själv. Det är svårt att sluta röka. Sätt upp delmål och belöna dig själv längs vägen.

Så påverkas din kropp av att du slutar röka
20 minuter: Ditt blodtryck och din puls har gått ner till en normal nivå.
24 timmar: Riskerna för en hjärtattack har börjat minska.
2 veckor: Huden börjar få tillbaka en frisk rosa ton.
2 veckor-3 månader: Blodcirkulationen och lungkapaciteten förbättras.
4-6 månader: Flimmerhåren har börjat återhämta sig.
1 år: Immunförsvaret har blivit bättre och risken för hjärtinfarkt har halverats.