Svanen – ingen garanti!

Produkter i dag markeras med många olika märkningssystem. Det är lätt att bli förvirrad som konsument.

Att märka med Svanen är ingen garanti för att produkten är okej vad gäller kemikalier som kan vara allergistörande. Bensylalkohol t ex hör till de 13 mest allergiframkallande doftämnena i Europa enligt EU:s vetenskapliga kommitté för konsumtionsvaror (SCCP). Detta läste jag på Shenet. En mycket bra och informativ hemsida!

Jag anser att Svanen-märkning går förbi många produkter som tillsammans med andra blir farliga för mig. I hudvårdsprodukter förekommer ofta bensylalkohol som doftbärare och när människor i min omgivning använder sådana produkter blir jag sjuk. Även om man kräver att människor skall hålla sig till viss måttenhet, så är det alltid några som struntar i detta. Detta är ingen garanti för oss doft- och kemikalieöverkänsliga.

Även Norges Astma og Allergiforbund är kritisk till märkningen.  – Svane skal stå for ting som er helse- og miljøvennlig. Produktene skal ikke da kunne påføre andre plager når man bruker de, sier generalsekretær Geir Endregard i Norges Astma og Allergiforbund.

Jag vet inte vilket förhållande det Svenska Astma- och Allergiförbundet har gentemot det Norska vad gäller vilka produkter som kan godkännas men här kan du läsa vilka kriterier det svenska förbundet har.

”Någon fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos någon, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.”

Denna enstaka personen är bl a jag och jag har många gånger kommit i problematik och agerat mot förbundets samordnare då jag känt mycket stora obehag av en del Rekommenderade produkter, men jag har ofta fått ge med mig då jag inte orkar ta ”stryk” för jag vet ju vad jag känner och vad jag blir sjuk av.