EU förbjuder sex giftiga kemikalier

Av de kemikalier som EU förbjuder är det tre som är vanliga i hushållsprodukter som är gjorda av plast. Tre av dessa är mjukgörande ftalater, en myskdoft, ett flamskyddsmedel och en härdare för epoxiharts. De förbjudna kemikalierna kommer att fasas ut inom loppet av tre till fem år. Beslutet har fattats enligt Reach-förordningen om kemikalier och är en seger för aktivister som länge kämpat för att få bort skadliga kemikalier i samhället. Läs mer om Sveriges Konsumenter.

Vad är REACH? Det är den Europeiska gemenskapens förordning om kemikalier och säker användning (EG 1907/2006). Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Läs mer på Kemikalieinspektionen eller EU-Kommissionen om kemikalier.

Jag anser att det tar alldeles för lång tid och att man borde plocka bort många fler av de farliga kemikalierna som drabbar oss alla. Förr mer än senare så märker vi hur många det är som blir sjuka och då är det för sent. Tänk vad alla små barn får gå igenom utan att de har någon som för deras talan i detta med kemikalier i sin omgivning. Det lobbas alltför mycket och starkt från kemikalieindustrin och jag tycker nog att politikerna borde slå dövörat till dessa lobbyister och lyssna mer på forskare och annat kunnigt folk. Finns det någon återvändo överhuvudtaget till ett samhälle fritt från farliga kemikalier?

Regler skärps för kontakt med lobbyist, detta läser jag idag på Text-tv sidan 118 på Sveriges Television. EU-parlamentets talman Jerzy Buzek och alla partiledarna i parlamentet beslöt i dag bl.a. att ge EU-kommissionen i uppdrag att föreslå ett obligatoriskt register för lobbyister. Nu händer precis det som jag ivrar för. Bra!