Kemikalielag följs inte

åtta-steg-att-starta-kemikaliearbeteDet finns hundratals kemikalier i kläder och andra textilier. Men butikernas kunskaper om kemikalierna i de egna varorna är usel. Butikerna bryter mot lagkravet att de varor man säljer berörs av kemikalielagstiftningen och att det i stort sett är helt ny information för dem. Att man inte har kunskap är inget att skylla på, för kan man inte något om kemikalier får man skaffa hjälp på något sätt. Kan jämföras med ekonomi – revisor osv.

DETTA SKALL DU VETA SOM KUND

Alla varor i din butik är inte kontrollerade. Men som vanlig konsument har du enligt den europeiska kemikalielagstiftningen REACh’s artikel 33 rätt att:

 • kostnadsfritt på begäran få information inom 45 dagar ifall de ämnen som finns på Kandidatförteckningen finns i den vara du tänkt köpa.
 • om ett sådant ämne finns i varan; få information om hur du kan använda varan på ett säkert sätt.

DETTA KRÄVS AV BUTIKERNA

Butikerna skall enligt lag vara kunniga om:

 • REACH, den europeiska kemikalielagstiftningen
 • Kandidatförteckningen (listan på de kemikalier som kanske kommer att förbjudas eller bli tillståndspliktiga)
 • Konsumenternas rätt att få information om de kemikalier produkterna innehåller.

ÄMNENA SOM KAN BLI FÖRBJUDNA

Kandidatförteckningen är ämnen som enligt REACH-lagstiftningen identifierats som så kallade SVHC-ämnen (Substancees of Very High Concern), ämnen som kan komma att förbjudas eller tillståndsprövas inom EU. Förteckningen listar för närvarande 38 förbjudna, bland annat dessa:

 • akrylamid (plastförpackningar)
 • antracen (takpapp, gummidäck)
 • bensylbutylftalat (tapeter, leksaker, barnavårdsprodukter)
 • di(2-etylhexyl)ftalat (regnkläder, skor, textiltryck)
 • 2,4-dinitrotoluen (airbagar)
 • koboltdiklorid (vid tillverkning av vitamin b12)
 • kromsyra (ytbehandling av metall)
 • myskxylen (kosmetiska produkter, sköljmedel)
 • tri(2-kloroetyl)fosfat (möbler, textilier)

På Göteborgs stads hemsida finns nu ett handlingsprogram för företagare.